• Præstelunden

    Præstelunden

    Nærhed og fællesskab i trygge rammer
    Hyggeligt lokalmiljø tæt på Aarhus

Færdigarbejder på etape 1

I disse uger arbejdes intenst på at få første del af etape 1 på Præstelunden gjort færdig med de grønne græsarmeringsrabatter, bede og beplantning på stikvejene. Således vil man snart kunne danne sig et billede af hvorledes Præstelunden kommer til at se ud, når området står helt færdigt.

Præstelundens samarbejdspartnere

  • Sparekassen Kronjylland
  • NodoArkitekter
  • NyBolig