Grunde i område 1

Grunde i område 1

Område 1

Salget af grundene i Præstelundens område 1 går rigtig godt. Følg med i udvikling her på siden. Vi vil løbende opdatere i takt med at grundene reserveres eller sælges.

NyBolig, Odder svarer gerne på spørgsmål vedr. køb af Præstelundens attraktive grunde. Kontakt NyBolig på:

 

NyBolig

Nybolig Odder

Tlf.: 86542666

Mail: 

Download:

Diverse:

Drænkort:

Nedenstående drænkort viser forholdene før påbegyndt byggemodning

Kort 1

Kort 2

Kotekort:

Koteplan

Vejplan

Link til takstblade:

Odder Varmeværk

Odder Vandværk

Odder Spildevand

AURA Energi

AURA Fiber

Odder Antenne

Lokalplan:

Lokalplan 1109

Disp. fra lokalplan

Princip for indkørsel til bolig

Vejsnit ved indkørsel

Præstelundens samarbejdspartnere

  • Sparekassen Kronjylland
  • NodoArkitekter
  • NyBolig