Område 2.I

Overordnet gennemgang af lokalplanens hovedtræk for delområde 2.I

Område 2-I

Udskriv

I lokalplanen omtalt som delområde I

Placering

Udskriv

Huse skal placeres med gavl eller facade parallelt med boligvej/grøn kile ( pkt. 7.5 )

Bebyggelsesprocent 30%

Udskriv

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30% ( pkt. 7.1 )

Tagtyper

Udskriv

Beboelse og carporte mm skal udføres som tage med ensidig hældning eller flade tage med højeste facade mod Rævs å, dog kan der søges om at udhuse samt mindre bygninger udføres som saddeltage ( pkt. 7.6 samt disp. fra lokalplan)

2 etager

Udskriv

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager ( pkt. 7.3 )

Taghældning

Udskriv

Taghældning må højst være 25 grader ( pkt. 7.7 )

Maks 8,5 meter

Udskriv

Bygningens ydervæg eller tagflade må ikke overstige en maks højde på 8,5 meter ( pkt. 7.4 )

Hegn mod naboskel

Udskriv

Hegn i og mod øvrige skel etableres som levende hegn bestående af enten liguster eller bøgehæk ( pkt. 9.5 samt dispensation til lokalplanen)

Præstelundens samarbejdspartnere

  • Sparekassen Kronjylland
  • NodoArkitekter
  • NyBolig