Område 3.II

Overordnet gennemgang af lokalplanens hovedtræk for delområde 3.II

Område 3.II

I lokalplanen omtalt som delområde II

Tagtyper

Tage på beboelse samt carporte mm skal udføres som symmetriske saddeltage, dog kan der søges om asymmetrisk samt ensidig taghældning ( pkt. 7.14 7.15 samt disp. fra lokalplan )

Bebyggelsesprocent 30 %

Udskriv

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 % ( pkt. 7.9 )

Taghældning

Taghældning må højst være 45 grader ( pkt. 7.15 )

Byggelinier

Udskriv

Længdefacade eller gavl mod vej skal placeres parallelt med vej og imellem de to byggelinier ( pkt. 7.10 )

Hegn mod naboskel

Udskriv

Hegn i og mod øvrige skel etableres som levende hegn bestående som enten liguster- eller bøgehæk ( pkt. 9.5 samt disp. til lokalplanen )

1 etage

Bebyggelsen må maksimalt opføres i én etage med udnyttet tagetage ( pkt. 7.12 )

Maks 7,5 meter

Udskriv

Bygningens ydervæg eller tagflade må ikke overstige en maks højde på 7,5 meter ( pkt. 7.13 )

Præstelundens samarbejdspartnere

  • Sparekassen Kronjylland
  • NodoArkitekter
  • NyBolig