Author Archive

Kom og vær med til indvielse

Nu åbnes de to nye broer på Præstelunden. Dermed er forbindelsen mellem den nye udstykning og Odder by en realitet. Dette fejres ved en festlig åbningsceremoni hvor snorene til de to broer klippes af Odders borgmester Uffe Jensen.

I den forbindelse vil der blive serveret glögg og æbleskiver til de voksne samt uddelt slikposer til alle fremmødte nissebørn. Odder Garden vil stå for et musikalsk indslag, hvorefter broerne og Præstelundskoven vil være åben for alle.

Status på salget i Præstelunden

Det går strygende med salget i Præstelunden. Samtlige grunde i område 1 er solgt og der er nu kun 6 grunde ledige i område 2, hvor der er stor byggeaktivitet. Tre nye familier er allerede flyttet ind i deres fine nybyggede huse i område 2 og flere er på vej. Vi glædes over den store popularitet og interesse for området og ser frem til at arbejde videre med området.

Broerne i Præstelunden

Så er montagen af af de to broer, som skal forbinde Præstelunden med skoven, i gang. Snart vil såvel byens som områdets beboere kunne benytte sig af disse, på deres daglige gårture i området og dermed er den direkte forbindelse mellem Præstelunden, skoven og Odder by fuldendt.

Færdigarbejder på etape 1

I disse uger arbejdes intenst på at få første del af etape 1 på Præstelunden gjort færdig med de grønne græsarmeringsrabatter, bede og beplantning på stikvejene. Således vil man snart kunne danne sig et billede af hvorledes Præstelunden kommer til at se ud, når området står helt færdigt.

Byggemodning område 2

Så er byggemodningen på område 2 så småt i gang. I  disse dage arbejdes der på etablering af den kommende byggepladsvej fra Randlevvej. Vejen skal forhindre, at den tunge trafik ikke bliver til gene for beboerne i område 1′. Er man interesseret i at vide mere omkring grundkøb på  område 2,  kan der rettes henvendelse til Bo Bjerre, Nybolig Odder, mail: eller Tlf. 8654 2666.

Moesgaard fortæller

Moesgaard_paa_praestelundenFolk var mødt talstærkt op til tordagens arrangement på Præstelunden, hvor Moesgaard inviterede interesserede til at komme og besøge udgravningerne og høre om de seneste ugers arbejde i området. Ca. 40 personer var med da udgravningsleder Mogens Høegsberg med stor begejstring forklarede om arbejdet og fundene fra landsbyen Hovedstrup. Vejret viste sig fra sin bedste side, selvom Spare Kassen Kronjylland, som havde dækket op med  kaffe og frugt, i sidste del af arrangementet måtte uddele paraplyer da regnen, igen satte ind…

Kom og hør mere…

præstelunden_udgravningSom vi tidligere har skrevet her på siden, er arkæologer fra Moesgaard Museum, i gang med en udgravninger på Præstelunden. Vi nævnte at der formentlig vil blive mulighed for at se og høre lidt mere om de fund, der er gjort på stedet.

Det sker på torsdag d. 14. september kl. 13-14, hvor Moesgaard Museum inviterer interesserede til at besøge udgravningerne. Her vil udgravningsleder Mogens Høegsberg fortælle om både landbyen og om udgravningen, og Sparekassen Kronjylland vil være vært ved et lille traktement på stedet. Alle er velkomne.

Læs evt. mere om udgravningerne og historien bag dem, på stiften.dk: http://stiften.dk/odder/Moesgaard-arkaeologer-finder-forsvunden-og-glemt-landsby/artikel/472379

Forskellige former for gravearbejde

Præstelunden_arkæologiI arbejdet med udviklingen af det dejlige boligområde på Præstelunden, kommer vi vidt omkring.

Arkæologer fra Moesgaard Museum arbejder lige for tiden, med at afdække området for spor fra fortiden. Forundersøgelser har vist, at der er middelalderlige og forhistoriske spor i området. Disse spor skal afdækkes, registreres og dokumenteres så man ved, hvad områdets undergrund gemmer.

Arbejdet kommer til at strække sig over de næste uger og når det er afsluttet, vil der formentlig blive mulighed for at besigtige nogle af de fund, som området gemmer på. Hold øje med lokalpressen for yderligere oplysninger om tid og sted.

Støjvold og støjskærm

Praestelunden-stoejvoldDer er mange ting i gang på Præstelunden. I disse dage arbejdes der på støjvolden ud for den igangværende etape. Jordvolden tilpasses med aftrapninger/reguleringer som forberedelse til den kommende begrønnede støjskærm. Hele støjafskærmningen hæver sig 2 meter over Houvej, og vil blive plantet til med bl.a. klatreplanter, således det grønne udtryk, som er kendetegnet for området, bibeholdes. Arbejdet forventes færdiggjort i løbet af efteråret.

Præstelundens samarbejdspartnere

  • Sparekassen Kronjylland
  • NodoArkitekter
  • NyBolig