• Nyheder

Status på Grundejerforening

Som tidligere oplyst arbejder vi med etablering af Grundejerforeningen Præstelunden.

Det har vist sig, at arbejdet med klargøring til stiftende generalforsamling tager længere tid end ventet.

Tidsplan kendes endnu ikke, da ejer endnu afventer f.eks. myndighedernes formelle godkendelse af vedtægter.

Mere information følger

Grundejerforeningen er undervejs

Afslutningen af bebyggelsen Præstelunden kommer nu nærmere.
Som bekendt er de første 3 etaper udstykket og solgt, og vi glæder os over at se området fuld af liv.
Vores entreprenør har færdiggjort etaperne med undtagelse af enkelte småting, der vil blive udbedret i løbet af juli måned.

Etape 4 er færdigbehandlet hos myndighederne, og levner plads til yderligere 14 boliger. Ejer forventer at udbyde jordstykket i én handel efter sommerferien 2022.

Det betyder også, at tidspunktet nærmer sig for etablering af Grundejerforeningen Præstelunden. Der vil i løbet af august/september blive indkaldt til afholdelse af stiftende generalforsamling.

Kom og vær med til indvielse

Nu åbnes de to nye broer på Præstelunden. Dermed er forbindelsen mellem den nye udstykning og Odder by en realitet. Dette fejres ved en festlig åbningsceremoni hvor snorene til de to broer klippes af Odders borgmester Uffe Jensen.

I den forbindelse vil der blive serveret glögg og æbleskiver til de voksne samt uddelt slikposer til alle fremmødte nissebørn. Odder Garden vil stå for et musikalsk indslag, hvorefter broerne og Præstelundskoven vil være åben for alle.

Status på salget i Præstelunden

Det går strygende med salget i Præstelunden. Samtlige grunde i område 1 er solgt og der er nu kun 6 grunde ledige i område 2, hvor der er stor byggeaktivitet. Tre nye familier er allerede flyttet ind i deres fine nybyggede huse i område 2 og flere er på vej. Vi glædes over den store popularitet og interesse for området og ser frem til at arbejde videre med området.

Broerne i Præstelunden

Så er montagen af af de to broer, som skal forbinde Præstelunden med skoven, i gang. Snart vil såvel byens som områdets beboere kunne benytte sig af disse, på deres daglige gårture i området og dermed er den direkte forbindelse mellem Præstelunden, skoven og Odder by fuldendt.

Præstelundens samarbejdspartnere

  • Sparekassen Kronjylland
  • NodoArkitekter
  • NyBolig